1. █ SARKANMUIŽA

  Parka izveide Sarkanmuižas pļavā.

  Adrese: Sarkanmuižas pļava, Ventspils

  Projekts: Konkursa piedāvājums, 1. vieta

  Pasūtītājs: VPPI Komunālā pārvalde

  Autors: DR ARHITEKTI sadarbībā ar PALAST ARCHITEKTS

  Gads: 2012.

  Platība: 31500m²

DR  ARHITEKTI © 2023